Er was eens…

Storytelling is het inzetten van een verhaal met de daarbij horende technieken voor het overbrengen van een boodschap of het losmaken van emoties bij de ontvanger.

Al rond 335 voor Christus beschreef Aristoteles in zijn Poetica de basiskenmerken van een verhaal: het is een geheel dat een begin, midden en eind heeft. Die vormen samen het plot (of ‘mythos’), volgens Aristoteles het belangrijkste element van een verhaal. Deze gedachtegang leeft nog steeds bij verhalenvertellers.

Een goed verhaal voldoet bovendien aan minstens 2 van de 3 volgende kenmerken:

  • Het verhaal bestaat uit narratieve elementen: er is een plot met daarin een bepaald conflict of een worsteling van de hoofdpersoon.
  • Het verhaal maakt emoties los bij de ontvanger.
  • Het verhaal is authentiek en waar of waarachtig.

if you can’t tell it, you can’t sell it

Omdat storytelling zo natuurlijk aanvoelt, is het een aantrekkelijke manier om je bedrijf een gezicht te geven.

Storytelling maakt complexe of moeilijke zaken toegankelijk en herkenbaar. Daarnaast is storytelling een prima manier om verandering bínnen je organisatie te laten plaatsvinden. Voor je medewerkers gaan de veranderingen dan meer leven.

HOE ZET IK MIJN STORYTELLING GOED IN?

Hierboven vertelde ik al aan welke 3 punten een goed verhaal het beste kan voldoen. Check? Oké, maar met alleen een verhaal ben je er nog niet. Het is kunst om de storytelling in de juiste vorm te gieten voor je doelgroep. Storytelling moet onderdeel zijn van je contentstrategie.

Klik HIER voor een voorbeeld.

In deze reclame van Google India is het narratieve element duidelijk aanwezig. We volgen het verhaal van Suman, een meisje uit Delhi, en ook al is dit verhaal misschien niet waargebeurd, het is wel authentiek en zorgt voor emoties bij de kijker.

Het product, Google Search, is duidelijk niet de hoofdrolspeler in deze reclame, maar wel de verbindende factor: “We wilden Google Search dichterbij de mensen brengen”, zegt regisseur Abhijit Avasthi. “Google is een technisch product, maar een merk met emoties. Daar wilden we iets mee. We wilden dat mensen zich zouden realiseren hoe magisch Search kan zijn, ook al zoek je alleen naar praktische informatie.”

Wil je meer voorbeelden van storytelling, klik dan HIER. (12 Top Storytelling Marketing Examples: How Brands Tell Stories). Bekijk hier zeker even het filmpje, volledig gemaakt op iphone…