Char – Strings

Char & Strings

Een enkel karakter (cijfer, letter, leesteken, etc.) als ‘tekst’ opslaan kan je doen door het char-type te gebruiken. Zo kan je bijvoorbeeld een enkel karakter als volgt tonen:

char eenLetter = 'X';
Console.WriteLine("eenLetter=" + eenLetter);

Het is belangrijk dat je de apostrof (' ) niet vergeet voor en na het karakter dat je wenst op te slaan daar dit de literal voorstelling van char-literals is (zie ook hier).

Je kan eender welk UNICODE-teken in een char bewaren, namelijk letters, cijfers en speciale tekens zoals %$*#, etc. Merk dus op dat volgende lijn: char eenGetal = '7'; weliswaar een getal als teken opslaat, maar dat intern de compiler deze variabele steeds als een character zal gebruiken. Als je dit cijfer zou willen gebruiken als effectief cijfer om wiskundige bewerkingen op uit te voeren, dan zal je dit eerst moeten converteren naar een getal (zie Convert en Casting).

String

Een string is een reeks (eigenlijk array) van 0, 1 of meerdere char-elementen, zoals je ook kan zien als je even met je muis boven een string keyword hovert in je code:

Strings declareren

Merk op dat we bij een string literal gebruik maken van aanhalingstekens (") terwijl bij chars we een apostrof gebruiken ('). Dit is de manier om een string van een char te onderscheiden.

Volgende code geeft dus drie keer het cijfer 1 onder elkaar op het scherm, maar de eerste keer behelst het een char (enkelvoudig teken), dan een een string (reeks van tekens) en dan een int (effectief getal):

char eenKarakter = '1'; 
string eenString = "1"; 
int eenGetal = 1;

Console.WriteLine(eenKarakter);
Console.WriteLine(eenString);
Console.WriteLine(eenGetal);

De output van dit programma zal dan zijn:

1
1
1

Fout gebruik van strings en chars zal code geven die niet zal gecompileerd worden:

char eenKarakter = "1"; //fout
string eenString = '1'; //fout
int eenGetal = '1'; //fout
 1. In de eerste toekenning proberen we dus een literal van het type string toe te kennen een variabele van het type char.
 2. In de tweede toekenning proberen we een literal van het type char toe te kennen een variabele van het type string.
 3. In de laatste toekenning proberen we een literal van het type char toe te kennen aan een variabele van het type int.

Escape characters

Naast letters en tekens mogen in string en chars ook escape characters staan. Escape characters worden met een backslash () gestart, gevolgd door het karakter dat we wensen te tonen. In C# hebben bepaalde tekens namelijk een speciale functie, zoals de dubbele aanhalingstekens (") om het begin of einde van een string-literal aan te geven.

Zonder aan te geven dat we letterlijk dat teken willen tonen, en het niet in z’n C# functie gebruiken, zouden we problemen krijgen.

Denk bijvoorbeeld aan de apostrof… Volgende code zou de compiler verkeerd interpreteren, daar hij denkt dat we een leeg karakter wensen op te slaan:

char apostrof= ''';

De juiste manier is om het teken dus door een backslash vooraf te laten gaan:

char apostrof= ''';

Er zijn echter nog een heleboel andere escape characters die je geregeld zal moeten gebruiken, waaronder n om een nieuwe lijn aan te geven en t om een tab in de tekst te plaatsen.

Er zijn verschillende escape characters in C# toegelaten, we lijsten hier de belangrijkste op (voor een totaal overzicht kijk hier):

 • ' – Single quote, needed for character literals
 • " – Double quote, needed for string literals
 • \ – Backslash
 • n – New line (zogenaamde ‘enter’)
 • t – Horizontal tab
 • vuxxxx – Unicode escape sequence for character with hex value xxxx

Je kan in grote Unicode-tabellen opzoeken wat de unicode (voorstelling van het teken in een geheel getal) van eender welk teken is. Je kan deze code dan gebruiken om eender welk teken, zelfs die die niet op je toetsenbord staan, toch te gebruiken. Je kan de unicode opzoeken op https://unicode-table.com/en/.

Wil je weten hoe je coole ‘console’-tekeningen kan maken? Kijk dan zeker naar de appendix-sectie “Vreemde tekens in console tonen”.

Escape characters in strings

We gebruiken vooral escape characters in strings, om bijvoorbeeld witregels en tabulaties aan te geven. Test bijvoorbeeld volgende lijn eens:

string eenString = "Eerst een zin.t dan een zin na een tab n Dan eentje op een nieuwe regel";

Het is belangrijk dat je vlot kan werken met escape characters in string, daar we dit geregeld nodig zullen hebben.

De belangrijkste escape chars zijn: t n " '

a mag je enkel gebruiken als je een koptelefoon op hebt daar dit het escape character is om de computer een biep te laten doen (mogelijk doet dit niets bij jou, dit hangt van de je computerinstellingen af).

Optellen van char

Stel dat we volgende char-variabelen aanmaken. Bij string mogen we de +-operator gebruiken om 2 strings aan elkaar te plakken. Bij char mag dat niet!

char letter1 = 'A';
char letter2 = 'B';
Console.WriteLine(letter1 + letter2);

Wanneer je deze code uitvoert dan krijg je 131 te zien?!

Had je dit verwacht? Herinner je dat het char-type z’n waarde als getallen bijhoudt, de zogenaamde UNICODE voorstelling van het karakter. Als de compiler het volgende ziet staan:

letter1 + letter2

dan zal de compiler deze twee waarden letterlijk optellen en het nieuw verkregen getal als resultaat geven:

 • De UNICODE voorstelling van A is 0X041 oftewel 65 decimaal (zie hier)
 • B is 66 decimaal
 • als we dus de variabelen letter1 en letter2 optellen geeft dit 131.