CanMarNL_Basisregels voor succes…

8 basisregels voor succes

1. Verlies je niet in detail
Focus vooral op die zaken die werkelijk het verschil maken voor je zaak.

2. Efficiëntie versus effectiviteit
Je kan binnen je zaak zeer efficiënt bezig zijn door de zaken juist te doen. Dit kan al met beperkte middelen, maar als dit niet de juiste zaken zijn, dan ben je absurd bezig.

3. Tracht je te onderscheiden
Hoe kan je het verschil maken naar je klanten ten opzichte van je concurrenten, dit helder communiceren en hier dagelijks veel aandacht aan besteden. 

4. Durf keuzes te maken
In het kader van strategie is ‘niet kiezen’ verliezen. Je moet ‘nee’ zeggen tegen opportuniteiten die op het eerste gezicht interessant lijken, maar jouw klanten en business op termijn niet dienen.

5. Stel jouw business in vraag
Hoe verdien je geld: wat is jouw businessmodel vandaag en zal dat er morgen nog hetzelfde uitzien? Benut je die opportuniteit niet, dan zullen de talloze start-ups dit wel in jouw plaats doen.

6. Sit and lean back
Je zaak operationeel leiden en dagelijks brandjes blussen vereist heel wat van je aandacht. Maar maak vooral ook tijd vrij om het geheel te overzien en om met de bovenstaande essentiële zaken bezig te zijn.

7. Gebruik extern advies
Vandaag gaat alles razendsnel, wat het bijzonder moeilijk maakt om mee te zijn met de huidige evoluties. Roep hiervoor de hulp in van externen of overweeg idealiter de oprichting van een raad van advies om je hierin bij te staan.

8. Maak een plan
Je kan je snel verliezen in de hoeveelheid aan informatie die er bestaat rond strategie. Zorg voor een stappenplan dat afgestemd is op je kmo om je stapsgewijs doorheen de financiële en strategische analyse van je zaak te loodsen.

https://blog.antwerpmanagementschool.be/nl/basisregels-bedrijfsstrategie