WSGoogle_COMMUNICATIE

Ook om met elkaar te communiceren heeft Google een aantal tools, applicaties. We gaan hier even kijken hoe we onze Gmail kunnen configureren en hoe we Groups kunnen aanmaken. Ook zullen we even stilstaan bij Duo en Messages.

Google Sites kan ook nog gerekend worden bij de Communicatie-tools van Google, maar daar kunnen we een volledige dag aan spenderen. We gaan die hier dus niet behandelen.