Welke nazorg / administratie moet ik na het gesprek opnemen?

Indien de klant afwezig was –> Laat de doorverwijslijn open en maak een nieuwe afspraak met de klant (indien geldige reden voor afwezigheid, zo niet contacteer je de bemiddellaar). Dit om te vermijden dat er telkens een nieuwe doorverwijslijn aangemaakt moet worden.

Indien de klant aanwezig was:

A) Administratie in MLP:

 • Laad het finale verslag op in MLP: onder het tabblad ‘Begeleiding’ – ‘Traject’ – ‘Documenten overzicht’ (+ Voeg toe)
 • Accepteer de doorverwijzing en voeg de screeningslijn toe.
  • Ga naar het tabblad “BEGELEIDING” –> “STAPPEN NAAR WERK”
  • Klik op de doorverwijzingslijn en bevestig de doorverwijzing (aangemeld/niet aangemeld)
 • Open de doorverwijslijn opnieuw en klik op Accepteren voor opname in actie
 • Maak nu de screeningslijn aan. Klik op ‘Voeg een stap toe’
 • Selecteer in het dropout-menu ‘Screening’ (OPGELET: Niet: Screening beroepencluster)
  • Toestand: zet de lijn eerst op ‘bezig(!!) en vervolgens pas op ‘uitgevoerd‘ (= afgesproken met VDAB vanaf 13/09)
  • Kies het juiste financieringsnummer, afhankelijk van de regio:
   • W52D300 – Talentgesprek Obelisk WVL
   • V34D033 – Talentgesprekken Onderwijs Vl-Br
   • A00D036 – Talentgesprek OND MECTUR
   • A00D038 – Talentgesprek OND ANT
   • L23D049 – Talentgesprekken Z&O OND Limburg
   • O00D361 – Talentgesprekken O-VL Onderwijs
  • Voeg een korte samenvatting toe
   • positief / remediëring / heroriëntering
   • indien van toepassing: korte toelichting bij remediëring / heroriëntering
   • eventuele opmerkingen

B) Opladen verslag en afsprakenblad op Sharepoint:

 • Laad het verslag op op Sharepoint (map Talentgesprekken: kiest regio + kies maand van het gesprek)
  • Benaming verslag: EINDVERSLAG_TALENTGESPREKKEN_REGIO_voornaam_achternaam
 • Laad in deze map ook het afsprakenblad op
  • Benaming afsprakenblad: IKL-JJJJMMDD.pdf -> bv 10910678-20210625.pdf
  • De klant kan het afsprakenblad digitaal ondertekenen of, uitzonderlijk, enkel als er voor de klant geen andere optie is, kan hij zijn akkoord bevestigen op email. In dit laatste geval, laad je het door jou ondertekende afsprakenblad én de bevestiging op email door de klant op.

C) Aanvulling in het gedeelde planningsdocument:

 • Vat het resultaat van het gesprek beknopt samen in een gedeelde overzichtstabel