Theorie van assertiviteitsvierkant

In dit deel gaan we het assertiviteitsvierkant verkennen. Deze theorie stelt dat we op 4 verschillende manieren kunnen communiceren (agressief, assertief, manipulatief en sub-assertief). De 4 stijlen kunnen langs 2 assen worden geplaatst. Op de ik-as kunnen we ofwel hoog ofwel laag scoren; idem voor de jij-as. Op de volgende pagina’s gaan we dieper in op de 4 communicatiestijlen.

Via onderstaande quiz kan je alvast kennis maken met het assertiviteitsvierkant: