PLANNING DATABASE FUNDAMENTALS

Default Planning Database Fundamentals

Voorziene leertijd = 5 dagen

Dag 1:

 • hoofdstuk introductie
 • hoofdstuk Conceptueel design
  • ER diagram (leesmateriaal)
  • Video Conceptueel design deel 1
  • Video Conceptueel design deel 2
  • Oefening ER – design

Dag 2:

 • Hoofdstuk conceptueel design
  • Video conceptueel design – deel 3
  • Oefening ER design 2
  • Assignment ER-schema 1
  • Assignment ER-schema 2
 • Hoofdstuk Relationeel design:
  • Relationeel model: structurele aspecten
  • Relationeel model: integriteitsaspecten
  • Relationeel model: gedragsaspecten
  • Omzetting ER-schema naar een relationeel schema

Dag 3:

 • Oefening relationeel model
 • Assignment relationeel model
 • Normalisatie
 • Assignment normalisatie
 • SQL intro
 • SQL installatie
 • SQL select commando

Dag 4:

 • SQL from component
 • SQL where component
 • Oefeningen SQL

Dag 5:

 • SQL aggregatie
 • SQL group by
 • SQL mutaties
 • (Optioneel: SQL stored procedures)
 • Oefeningen SQL
 • Assignment SQL