Persoonlijke vatbaarheid voor stress

Hieronder vind je een lijst van karaktereigenschappen die je gevoeligheid voor stress kunnen verhogen. Dit zijn daarom geen slechte eigenschappen. Bij iedere kwaliteit die je bezit hoort nu eenmaal een valkuil. En voor iedere valkuil kan je jezelf een ‘uitdaging’ geven of een ‘tip’ . Bijvoorbeeld: werk je graag precies, dan is dat een kwaliteit. Als je hierin overdrijft is dit je valkuil: perfectionisme. De tip die je jezelf kan geven (uitdaging) is dan: soms wat meer loslaten.

Bekijk nu onderstaande lijst. Overloop de lijst en noteer alle karaktereigenschappen die jij denkt te bezitten.

 • Perfectionisme
 • Behulpzaamheid
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Jezelf wegcijferen
 • Loyaal, plichtsbewust, trouw
 • Doorzetten
 • Bewijsdrang
 • De sterke zijn (geen hulp vragen)
 • Subassertief (neiging jezelf aan te passen, te lief willen zijn)
 • Onzeker
 • Geen nee kunnen of durven zeggen
 • Geen grenzen stellen
 • Controle willen houden
 • Zorgen maken
 • Gesloten zijn
 • Faalangstig
 • Overgevoelig (emoties sterk voelen)
 • Pleaser (aardig gevonden willen worden)

Noteer nu ook bij iedere eigenschap welke tip (uitdaging) je jezelf kan geven horende bij deze eigenschap? Bijvoorbeeld: duidde je aan ‘doorzetten’ dan kan je jezelf als tip geven ‘tijdig loslaten of pauze nemen’.