Nuttige commando’s

PowerShell heeft bijna 2000 ingebouwde commando’s en er bestaan een hoop modules die er nog extra toevoegen. In PowerShell heten die commando’s ‘cmdlets’ (commandlets). Door ‘cmdlet’ toe te voegen aan je zoekopdracht kom je automatisch uit op antwoorden die met PS te maken hebben.

Er bestaan verschillende lijsten van nuttige commando’s, wat in één functie dagelijks gebruikt wordt is voor anderen niet noodzakelijk interessant. Dit zijn slechts enkele voorbeelden:

  • Get-Help Om informatie op te vragen
  • Get-Command Om een lijst commando’s te verkrijgen
  • Get-Childitem Om te zien wat er allemaal terug te vinden in een map
  • New-Item Om nieuwe mappen/tekstbestanden te maken
  • Invoke-Command Om commando’s uit te voeren op remote computers
  • Set-ExecutionPolicy Om het gebruik van scripts aan te zetten