Loopbaanbeleid

Via ons loopbaanbeleid schenken we expliciet aandacht aan jouw sterktes en de ontwikkeling hiervan. Niet enkel zelfreflectie, maar ook feedback vormt hierbij een essentieel onderdeel. Feedback is erop gericht inzicht te geven in je competenties en je groei op die manier te bevorderen.

Obelisk kiest ervoor om in het kader van haar loopbaanbeleid op twee sporen te werken:

  1. De dagdagelijkse feedbackcultuur
  2. De meer gestructureerde samenwerkingsgesprekken