Introductie studiekeuzebegeleiding: module 1

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid”.

Om te weten welke job of studie bij je past, is het eerst heel belangrijk te weten waar jouw kwaliteiten en vaardigheden liggen, en wat je energie geeft. In deze module gaan we aan de slag rond ‘zelfkennis’.

Eerst leggen we enkele belangrijke begrippen uit.

Wie ben ik? Om deze vraag te beantwoorden, brengen we onder meer je persoonlijke kwaliteiten in kaart. Een ander woord voor ‘kwaliteiten’ is ‘soft skills’. Soft skills zijn een verzameling van sociale, emotionele, communicatieve en intellectuele vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken.  Ze bepalen hoe jij omgaat met je omgeving en hoe jij zaken aanpakt.

Daarnaast heb je ook ‘hard skills’. Hard skills zijn technische vaardigheden en zijn grotendeels aan te leren (er mee rekening houdend dat de ene persoon mogelijks meer aanleg heeft dan de andere). Ze bieden een antwoord op de vraag ‘Wat kan ik’.

Hieronder zie je een voorbeeld van 21st century skills, soft skills & hard skills die volgens academici, de overheid en het bedrijfsleven nodig zijn om succesvol te zijn op je werk & in de maatschappij in de 21e eeuw.

Je kan je soft skills & hard skills verkennen op verschillende manieren. Wij zullen vandaag aan de slag gaan met de STARR-oefening en met een mindmap.