Hoe bereid ik me voor op een gesprek?

Ter voorbereiding van het talentgesprek, kijk je als talentcoach het dossier (MLP) van de kandidaat in. Het IKL nummer vind je in de gedeelde overzichtstabel:

In sommige provincies doet VDAB voorafgaand een kennismakingsgesprek en/of moet de kandidaat een intakeformulier invullen en/of krijgt de kandidaat huiswerkopdrachten. Via onderstaande link vind je meer info over de aanpak per regio. Dit document wordt gaandeweg verder aangevuld:

Indien VDAB de kandidaat bepaalde opdrachten geeft (bv. intakeformulier), vind je die in het MLP-dossier van de kandidaat onder ‘Documenten’. Neem deze alvast eens door.

  • VDAB vraagt de kandidaten ook om deel te nemen aan de instaptoets. De resultaten vind je ook onder documenten, het is belangrijk dat je hiermee rekening houdt in je eindbeoordeling.
  • De meeste klanten krijgen de opdracht op voorhand info in te winnen rond leerkrediet en hun specifiek studietraject. De klanten van regio MECTUR moeten bvb een printscreen van hun leerkrediet opladen in hun account + dienen contact op te nemen met de opleidingsinstelling om hun specifieke opleidingstraject te bespreken. Let erop deze info dan zeker ook mee op te nemen in het verslag. Indien het leerkrediet onvoldoende blijkt, dient dit besproken te worden met de klant alsook vermeld te worden in ons verslag. Indien de klant tussen de 60 en 75 studiepunten heeft, wordt er individueel bekeken of hij/zij kan starten. Het is belangrijk dat we dit vermelden in het verslag zodat ze dit bij VDAB kunnen voorleggen bij de desbetreffende collega’s. Het is belangrijk dat de klant weet dat er voldoende leerkrediet beschikbaar is, dat dit invloed kan hebben op het advies en dat we dit eveneens vermelden in het verslag. 
  • Je zet een verslag klaar op naam van de kandidaat en vult de persoonsgegevens aan die terug te vinden zijn in het dossier van de kandidaat (naam van de kandidaat, IKL nummer, geboortedatum, telefoon, email, woonplaats, studieverleden, werkverleden, voorkeursopleiding, …)

Benaming verslag: EINDVERSLAG_TALENTGESPREKKEN_REGIO_voornaam_achternaam

Je ondertekent het afsprakenblad via e-ID en stuurt het door naar de kandidaat. Hij/zij ondertekent dit digitaal. Uitzonderlijk, wanneer dit voor de klant niet anders mogelijk is, kan hij/zij bevestigen door akkoord te geven op mail. Na het gesprek zal je dit afsprakenblad (+ bevestigingsmail indien akkoord op mail) samen met het verslag toevoegen op Sharepoint (zie nazorg).

Benaming afsprakenblad: IKL-JJJJMMDD.pdf -> bv 10910678-20210625.pdf

Je kan de interviewleidraad al eens doornemen en relevante vragen en cases bepalen, afgestemd op het profiel van de kandidaat en opleidingskeuze.

Optioneel: contact met VDAB-bemiddelaar indien er vragen of onduidelijkheden zijn.

Timing: 15 min/kandidaat, bij voorkeur voor elk gesprek. Als je meerdere gesprekken na elkaar hebt, kan je de voorbereiding bundelen.

Om te kunnen starten met deze opleiding via VDAB, zijn er bepaalde instapvoorwaarden. Het controleren van deze instapvoorwaarden, valt onder de verantwoordelijkheid van VDAB. Wilje meer weten over de instapvoorwaarden, kan je klikken op het topic hieronder.