Het belang van prioriteiten stellen: het DDDD model

Om jouw tijd goed te managen, is het allereerst belangrijk dat je het onderscheid kan maken tussen ‘dringende’ en ‘belangrijke’ taken.

  • Een taak is dringend wanneer het voordeel ervan groter is, indien ze zo snel mogelijk wordt uitgevoerd
  • Een taak is belangrijk als het uitvoeren ervan een groot voordeel oplevert. Hoe meer voordeel het oplevert, hoe belangrijker de taak.

Meer uitleg en voorbeelden vind je in deze video:

Het DDDD model kan jou helpen om je tijd goed te beheren en je deadlines te behalen. Via het DDDD-model kan je je taken indelen, zodat je weet wanneer je deze moet doen. Het model verkrijg je, door de eigenschappen ‘dringend’ en ‘belangrijk’ in een kwadrant onder te verdelen. Het DDDD model wordt uitgelegd in deze video: