Git en versies

Een van de belangrijkste zaken als je met Git werkt zijn versies, ook wel commits genoemd. Een commit is het bijhouden van wijzigingen ten op zichte van de vorige versie. Dit kunnen toevoegingen, veranderingen en verwijderingen zijn. In de volgende lessen zullen wij zien hoe je git opzet en versies bijhoudt.