Fase 2

Opdracht

In de eerste fase maak je een sterk vereenvoudigde versie van een muziekspeler. Probeer hiervoor de volgende functionaliteiten te implementeren: • Print een titel voor de applicatie naar de console • Vraag de gebruiker om de locatie van het MP3-bestand in te voeren dat hij/zij wenst af te spelen (invoer via Console) • Nadat de gebruiker de locatie heeft ingevoerd, wordt het liedje op deze locatie afgespeeld • Wanneer de gebruiker op -drukt, wordt de applicatie afgesloten Hieronder vind je een screenshot van hoe je applicatie er zou kunnen uitzien:

Aandachtspunten/richtlijnen

  • Pas de stijlregels die tijdens de lessen behandeld worden steeds toe in je project (bv.:
    naamgeving van variabelen).
  • Voorzie je code van commentaar om de leesbaarheid te verhogen.
  • Commit je wijzigingen regelmatig op GitHub. Zo voorkom je tevens dat je werk verloren zou
    gaan!