Competentiebeleid

VTO, wat is dat?!

VTO staat voor vorming, training en opleiding. Concreet bestaat dit uit alle activiteiten die een ontwikkelingsgerichte doelstelling hebben, namelijk jouw kennis als medewerker vergroten, nieuwe competenties ontwikkelen en verder vaardigheden verder aanscherpen.

Iedereen leert echter op verschillende manieren:

Charles Jennings – 70:20:10 model – TvOo nr. 3 sept 2019

Daarom is het belangrijk dat elke vorm van leren aan bod komt en er wordt gezorgd voor een goede mix van leerinterventies. Een integratie van deze verschillende vormen zorgt voor een optimale impact.

Hoe past Obelisk dit toe?

Om hieraan tegemoet te komen, maken we bij Obelisk een onderscheid tussen verschillende vormen van opleiding.
Deze vormen van opleiding zullen elkaar afwisselen in jouw opleidingstraject.
We bouwen je verantwoordelijkheid ook stuk per stuk op.

Je mag er in een ideaalsituatie van uitgaan dat je eerst informatie vergaart over een specifiek onderdeel van je job, dan bij een collega kan observeren, vervolgens zelf een deel in handen neemt met een collega als observator en ten slotte het volledig zelfstandig kan werken.

Daarnaast zal je merken dat we een vrij snelle inwerking verwachten, omdat we erin geloven dat je op een bepaald moment moet springen en verdere ervaring moet opdoen in de praktijk. Natuurlijk is elk leerproces anders en start niet iedereen met dezelfde achtergrondkennis of ervaring. Daarom raden we je sterk aan om hierover in gesprek te gaan met je teamleider als je het gevoel hebt dat het te snel of te traag gaat.

Onze verschillende opleidingsvormen op een rijtje

Het creëren van een werkcontext waarin experimenteren kan en mag

 1. Kwetsbaarheid
 2. Ondernemerschap en autodidactiek
  • Zelfstudie: je neemt zelf een aantal zaken zelfstandig door.
   Bijvoorbeeld: het draaiboek trajectbegeleiding lezen. Bijvoorbeeld: je doorloopt een sollicitatiemodule op Learning Fever (leerplatform waar cursisten de training ook kunnen zien), om zicht te krijgen op wat in de online training aan bod komt.
  • Zelfstandige uitvoering: je voert je opdracht zelfstandig uit.
   Bijvoorbeeld: je begeleidt een tussentijds evaluatiemoment, zonder dat daarbij een andere collega aanwezig is. Je staat na de uitvoering even stil bij wat goed ging en wat beter kon.

Het mogelijk maken om van en met elkaar te leren

 1. Feedbackcultuur en DDD cyclus
  • Zie loopbaanbeleid (een stap terug)
 2. Coachende rollen: meter/peter, teamleider, project owner, experten, teamleider, andere collega’s, externen …
  • Coaching: je wordt gecoacht door een senior, project owner of teamleider on the side.
   Bijvoorbeeld: je hebt een 1-2-1 met je teamleider en je bespreekt hoe de jobdag verlopen is. Je krijgt hierbij enkele kritische vragen om je aanpak nog te verbeteren of om te groeien in je functie.
 3. Organiseren en stimuleren van intervisie
  • Intervisie: je neemt deel aan of je organiseert zelf een intervisie tussen een aantal collega’s waarbij jullie moeilijke cases bespreken.
   Bijvoorbeeld: je organiseert een intervisie over feedbackgesprekken na niet-selectie bij de motivatiegesprekken. Elke collega brengt een case in waarover jullie elkaar advies kunnen geven.
 4. Ruimte voor meelopen met collega’s
  • Kennisdeling met collega’s: je hebt een afspraak met een collega waarbij je uitleg krijgt en vragen kan stellen. Bijvoorbeeld: een collega legt je uit hoe je best een jobdag organiseert.
  • Observatie bij een collega: je volgt als observator een deeltje van de job mee bij een ervaren collega.
   Bijvoorbeeld: je volgt een sollicitatietraining mee over de opmaak van een cv.
  • Uitvoering met observatie van een collega: je voert zelf de opdracht uit met een ervaren collega als observator.
   Bijvoorbeeld: je geeft zelfstandig een deel of een hele training over het opmaken van een LinkedInprofiel, waarbij een ervaren collega aanwezig is en jou feedback kan geven.

Formele opleidingen aanbieden op maat

 1. Webinars herbekijken, procesbegeleiding, onthaalprogramma …
  • Webinar: je bekijkt een live of opgenomen webinar over een thema dat aansluit bij jouw rol.
   Bijvoorbeeld: je volgt of herbekijkt een webinar van een uur bij Inom of Cevora over resultaatgericht coachen.
  • Training of workshop: je hebt een structurele opleiding over een bepaald thema (online of in real life), waarbij een trainer en andere collega’s aanwezig zijn en je als deelnemer aanwezig bent.
   Bijvoorbeeld: je volgt een tweedaagse train de trainer of een train de coach, gegeven door een andere trainer, samen met een aantal collega’s die ook nieuw zijn.
 2. Opleidingsaanbod op maat
  • Monday Funday voormiddag
   • Een maandagvoormiddag per maand met iedereen van Obelisk.
   • Informeren en bespreken van strategische doelstellingen.
   • Met en van elkaar leren via intervisie.
   • Werken aan onderlinge verbinding.
  • Opleidingsaanbod op maat
   Je kan je per jaar inschrijven voor opleidingen uit het opleidingsaanbod van Obelisk. Bij de start van elk jaar bevraagt Obelisk waar jij in dat jaar op wil inzetten: wat zijn jouw drie opleidingsnoden? Welke competenties wil jij verbeteren?
   Op basis van de bevraging wordt per jaar een opleidingsaanbod op maat uitgewerkt.
   Je krijgt per jaar zes volledige dagen of twaalf halve dagen opleiding(en) op maat.
   Afhankelijk van het thema en het aantal deelnemers zal de opleiding digitaal of in real life plaatsvinden, door een interne of externe leverancier gegeven worden, zal de grootte van de groep bepaald worden, worden data geprikt …
   Ga hier ook zeker over in gesprek met je leidinggevende, je meter/peter, andere collega’s …