Arbeidsmarktinfo

Wanneer je een studie kiest, is het belangrijk dat je in de eerste plaats nadenkt wat je hiermee wil gaan DOEN. Welke job heb je voor ogen? Geeft deze studie effectief toegang tot de job die je voor ogen hebt? En meer algemeen: welke studies en jobs doen het goed op de arbeidsmarkt? Daarom leggen we in dit hoofdstuk uit waar je informatie kan vinden over onze arbeidsmarkt vandaag.

Hieronder vind je de link naar de pagina ‘Beroepen in Cijfers’. Deze pagina kan je gebruiken om meer informatie op te zoeken over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor de beroepen die jou interesseren. In het filmpje hieronder leggen we uit hoe het werkt.

https://www.vdab.be/trendsdoc/beroepen/index.html

Waar liggen er specifieke kansen op de arbeidsmarkt? klik op deze website om een lijst te zien van de belangrijkste knelpuntberoepen voor 2020 – zo weet je waar er specifieke kansen liggen op de arbeidsmarkt: https://www.vdab.be/trends/knelpuntberoepen

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor de invulling van de vacatures moeilijker verloopt dan voor de andere beroepen.

Mogelijke oorzaken zijn:

  • kwantitatief tekort aan arbeidskrachten: er zijn te weinig werkzoekenden beschikbaar op de arbeidsmarkt
  • kwalitatief tekort aan arbeidskrachten: er zijn werkzoekenden op de arbeidsmarkt die zich aanbieden, maar ze voldoen niet omwille van bv. gebrek aan (de juiste) ervaring, slechte aansluiting onderwijs-werkvloer, …
  • specifieke arbeidsomstandigheden: werkzoekenden stellen zich niet beschikbaar voor vacatures omwille van de specifieke arbeidsomstandigheden

Op de website van vdab vind je ook ‘beroepenfilms‘: https://www.youtube.com/channel/UCiQbsoXoboEGfFGwiaPKBFg/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2

Op die manier krijg je een inkijk in een aantal jobs uit verschillende sectoren. Hoewel sommige filmpjes al wat ouder zijn, kunnen ze je toch een goed beeld geven van taken en verwachtingen in een aantal jobs.

Tot slot, wat zijn de jobs van de toekomst? Niemand heeft uiteraard een glazen bol, maar deze artikels kunnen je al een eerste idee geven!