Advies tot remediëring of heroriëntering

VDAB neemt de eindbeslissing. Het is dus niet de bedoeling dat je zelf al een eindconclusie naar de kandidaat communiceert. Het verslag bevat de nodige objectieve informatie die VDAB nodig heeft om een eindbeslissing te maken. Wij formuleren in het verslag wel een eindconclusie, op basis waarvan VDAB een beslissing kan nemen:

  • Positief: wanneer de kandidaat op alle vlakken geschikt is voor de opleiding
  • Positief mits remediëring: wanneer er een aantal werkpunten zijn, die opgevangen kunnen worden via een remediëringsopdracht, zoals het volgen van een online cursus van VDAB (zie suggesties onderaan). Bvb. de kandidaat scoort over het algemeen goed op de instaptoets, maar er zijn enkele C en D’s te zien, dan kan je hiervoor een remediëringsopdracht geven.
  • Remediëring en/of verder onderzoek: Als je na het talentgesprek twijfelt of de opleiding haalbaar/geschikt is voor de kandidaat, geeft je dit aan in het verslag –> “remediëring en/of verder onderzoek nodig”. Indien er twijfel is op basis van aanleg of persoonlijkheid, kan je dit melden en beslist VDAB of een bijkomend PTO (psychotechnisch onderzoek) nodig is. Er kan geen PTO aangevraagd worden voor motivatie, dit moet uitgeklaard zijn tijdens het talentgesprek. Meer info over PTO hieronder in het geel
  • Heroriëntering: indien je oordeelt dat de opleiding niet geschikt is voor de kandidaat (bv. niet intrinsiek gemotiveerd, geen open leerhouding, belangrijke belemmeringen op het vlak van randvoorwaarden, …).

Wat is een PTO en wanneer schakel je deze in ?  (info uit overleg met VDAB Oost-Vlaanderen)

Doel?  Nagaan of de kandidaten beschikken over de leercapaciteit om een Bachelor te behalen.  

Wat?  Halve dag online testing op verschillende vlakken: Verbaal redeneren, algemeen logisch redeneren, planning & organisatie en kennis moedertaal. Er wordt een score gegeven per test van 1 (uitzonderlijk zwak) tot 9 (uitzonderlijk hoog). Het advies is altijd 1 jaar geldig, indien ongunstig kunnen ze geen bachelor diploma via vdab behalen maar kunnen ze dit wel na één jaar opnieuw afleggen. 

Wanneer is een PTO aangewezen?  Wanneer er voornamelijk C’s en D’s te zien zijn in de resultaten van de instaptoets.  Als deze afgewisseld worden met A’s en B’s kunnen andere remedieringsopdrachten volstaan en kan naar de uitleg hierover geluisterd worden. Indien er geen enkele A en/of B te zien is in de resultaten= sowieso PTO

Klik op de competenties hieronder, om te zien wat mogelijke tekortkomingen zijn, en welke remediëringsopdrachten je kan voorstellen: