WSGoogle_OPDRACHT: Formulieren

Werkvorm: binoom

Tijd: 30 minuten

We gaan zelf data verzamelen met ‘Google Formulieren‘ en we gaan dat doen in de vorm van een bevraging.

Kies samen een onderwerp. Eén persoon maakt de bevraging aan en voegt de andere deelnemers binnen het groepje toe om samen te werken aan de bevraging.

Werk met 2 secties. Op basis van de eerste vraag (als het antwoord neen is) wil ik dat het formulier direct verstuurd wordt. Is het antwoord ja dan mogen er verdere vragen gesteld worden.
Stel minstens 5 vragen en stel minstens 3 verschillende soorten vragen.
Voeg ook een beeld toe aan jouw lay-out en verander eventueel het lettertype of het thema van de bevraging.

Als jullie klaar zijn mogen jullie de bevraging naar iedereen binnen de workshop versturen om antwoorden te verzamelen. Jullie kunnen dan nadien ook die antwoorden naar een google spreadsheet exporteren en er daar eventueel een grafiek mee maken.

Hieronder nog eens de samenvatting van de stappen:

1 van de 3:

 1. Ga naar jouw Drive, naar de map ‘GoogleWorkshop’.
 2. Maak in deze map een nieuw ‘Formulier‘ aan.
This image has an empty alt attribute; its file name is image-173-1024x577.png

Bijdragers toevoegen om samen te werken

 1. Zorg dat je met jouw roommate kan samenwerken aan dit formulier. Dit doe je door op ‘Verzenden‘ te klikken en hem/haar ‘als bijdrager toe te voegen’.
 1. Benoem jullie formulier, formuleer een vraag, selecteer het type vraag, en geef opties in voor mogelijke antwoorden.
  Duid ook aan of het een verplichte vraag is of niet.
 2. Voeg vragen toe door op het +teken aan de zijkant te klikken.
This image has an empty alt attribute; its file name is image-174-1024x621.png

Logica en secties

Wil je logica toevoegen aan jouw bevraging, dan kan dit door middel van secties. Je kan jouw bevraging dan opsplitsen volgens het antwoord dat de invuller meegeeft. Dit kan enkel bij ‘Meerkeuze‘-vragen.

Afbeelding: Voeg een sectie toe door middel van de 2 horizontale balkjes.

Ga dan terug naar de vraag waarvoor je de opsplitsing wilt maken en ga via de ellipsis (3 dots) naar ‘Ga naar sectie op basis van antwoord’.

Dit voegt aan elke mogelijk antwoord de optie toe om mee te geven met welke sectie er verder gegaan moet worden.

Toetsen

Om van jouw bevraging een quiz te maken en punten toe te wijzen, klik je op het tandwiel naast ‘verzenden’ om naar de ‘Instellingen’ te gaan.

 1. Klik op ‘Verzenden‘ als jouw vragenlijst volledig klaar is.
 1. Geef de E-mailadressen in van de personen die je voor jouw bevraging uitkiest. Je kan de e-mail van jouw medecursisten vinden in het document ‘Aanwezigheden ‘Samenwerken in Google’ – gedeeld document 1‘ dat we in het begin van de workshop met iedereen gedeeld hebben.
  Je kan ook opnieuw toegang krijgen tot het document, door HIER te klikken.

Analyse

 1. Zie hoe de antwoorden binnenkomen en hoe je de analyse van de antwoorden kan bekijken.
This image has an empty alt attribute; its file name is image-176.png
 1. Wil je nu deze data exporteren naar Google Spreadsheet, kan je eenvoudigweg vanuit de ‘Antwoorden-tab op het icoontje van Spreadsheet klikken.

Je krijgt dan de mogelijkheid om een nieuwe spreadsheet aan te maken of een bestaande te selecteren om de data aan toe te voegen.

 1. Klik op ‘Maken‘. De Spreadsheet met jouw data wordt geopend.
 2. Ga terug naar de vorige sectie om met deze data aan de slag te gaan binnen Formulieren van Google.
  Klik HIER om automatisch terug te schakelen naar de betreffende les.