PBi_Kolomkwaliteit, Kolomdistributie, Kolomprofiel

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben wordt de header van jullie kolom telkens vergezeld van een groene / deels groene, deels bruine / deels groene, deels rode lijn.

Om deze verschillen te begrijpen, kan je een analyse van de kolommen zichtbaar maken via het tabblad ‘Weergeven‘ > groep ‘Voorbeeld van gegevens‘ > ‘Kolomkwaliteit‘ / ‘Kolomdistributie‘ / ‘Kolomprofiel‘ aanvinken.

KOLOMKWALITEIT

  • Het bruine gedeelte geeft het percentage lege velden in de kolom weer.
  • Het rode gedeelte geeft het percentage fouten in de kolom weer.

KOLOMDISTRIBUTIE

  • Kolom ‘BevragingsID: hier zijn alle waarden uniek, dus allemaal verschillend.
  • Kolom ‘Workshop: hier zie je 12 verschillende waarden, waarvan er 1 slechts 1x voorkomt, dus uniek is.
  • Kolom ‘Cursist: hier zijn momenteel 41 verschillende cursisten, waarvan 38 uniek, dwz dat ze maar 1 keer voorkomen. Dit betekent dat sommige cursisten meerdere workshops gevolgd hebben.

    Wil je een aparte entiteit ‘Cursisten’ maken, met gegevens (CursistID, E-mail, Gevolgde Workshops…) dan kan je uit deze kolom de unieke waarden distilleren om elke cursist maar 1x te hebben.

KOLOMPROFIEL