PBi_Top-down analyse

In feite zijn er 2 manieren om een analyse uit te voeren…

De Kimball-methode (naar Ralph Kimball) of Top-down analyse

&

De Inmon-methode (naar Bill Inmon) of Bottom-up analyse

Bij de Top-down-analyse wordt gewerkt van globale informatie naar gedetailleerde informatie.

Verschillende elementen worden bepaald:

 • entiteitstypen
 • entiteiten
 • attributen
 • sleutels

ENTITEITSTYPEN

Dit zijn groepen waarover dezelfde soort informatie bijgehouden wordt.

ENTITEITEN

Entiteiten zijn individuen of exemplaren van een entiteitstype.

Elke rij uit de entiteit beschrijft de gegevens van 1 klant, 1 boek of 1 bestelling

ATTRIBUTEN

Dit zijn de kenmerken van een entiteit.

Het attribuut van een entiteit heeft verschillende rollen, taken…

 • Identificeren: de entiteit uniek maken.
  Bvb klantnummer: zodra je dit attribuut kent weet je over welke klant het gaat.
 • Beschrijven: het attribuut kan iets zeggen over (een kenmerk meegeven aan) de entiteit.
  Bvb de naam van de klant.
 • Verwijzen: linken leggen tussen entiteiten, meestal van een verschillend entiteitstype.