PBi_PowerBI versus Excel

Power Bi en Excel hebben veel overeenkomsten in termen van functionaliteiten en hoe de gegevens worden gepresenteerd of hoe we de verbinding maken met de andere gegevensbronnen.

Daar waar Excel gemakkelijk te gebruiken is, heeft PowerBI de overhand wat betreft visualisatiemogelijkheden. We mogen ook niet vergeten dat Excel uiteindelijk zeer beperkt is wat betreft het delen van rapporten.

BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN

1. Hoeveelheid data

Een van de belangrijkste verschillen is het omgaan met de capaciteit van gegevenshoeveelheden. Met Power BI kunnen we miljoenen rijen samen met hoge snelheid afhandelen dankzij het Power Pivot engine model. In Excel is het al snel frustrerend om grote hoeveelheden gegevens te verwerken. Soms krijg je in Excel een ‘Not Responding error’.

2. Cloud gebaseerde functies

Een van de andere grote verschillen is dat in PowerBI, zodra het dashboard is gebouwd, we het rapport naar de eindgebruikers kunnen publiceren zonder dat we de oorspronkelijke data moeten toevoegen. Bij Excel moeten we de data meesturen, toevoegen, hetzij via e-mail , of in één van de tools voor online delen.

3. Visualisaties

In Power BI hebben we massa’s visualisaties om ons dashboard te ontwerpen terwijl we er bij Excel maar een beperkt aantal hebben.

4. Gepersonaliseerde visualisaties

In de ‘market place’ kan je voor PowerBI een groot aantal bijkomende visualisaties importeren terwijl Excel ons die luxe niet geeft. Daar kunnen we enkel gebruik maken van de ingebouwde grafieken.

5. Beschikbaarheid

Terwijl Excel overal beschikbaar is en gekend door iedereen dankzij het Office-pakket dat in bijna elk bedrijf in West-Europa gebruikt wordt, is PowerBI, ook omwille van het feit dat het een recenter product is, minder verspreid, minder gekend en niet overal toegankelijk, tenzij je over een software licentie beschikt.

6. Gemak van aanleren

Iedereen kent Excel. Het is als een universele taal die in elk kantoor ter wereld gesproken wordt. Het bestaat al zo lang dat de meeste gebruikers het gemakkelijk aan te leren vinden.
PowerBI daarentegen is minder gemakkelijk!!! Het vergt een zekere kennis van Power Query en DAX formules /gebruikstechnieken.

7. Prijs

Meestal hebben we Excel reeds en we hebben dus geen bijkomende kosten om een dashboard op te bouwen.
PowerBI Desktop is eveneens vrij voor download en persoonlijk gebruik, maar het kost 10 euro per maand per gebruiker om rapporten te delen met anderen.

8. Formuletaal

Terwijl Excel MDX gebruikt voor zijn formules en functies, werken we binnen PowerBI met DAX voor zijn formules en functies.

9. Dashboard Interactiviteit

Excel maakt gebruik van ‘slicers‘ om het dashboard interactief te maken. Bij PowerBI is het aanbod aan slicers echter groter en kunnen er ‘Cross filters‘, ‘visual level filters’, ‘report level filters‘, en meer toegevoegd worden.

Hieronder kan je zien wat slicers zijn en hoe die interactiviteit met de eindgebruiker toevoegen.

10. Dataveiligheid

In Excel, bij het delen van jouw dashboard moet de data ook gedeeld worden, wat natuurlijk minder veilig is, terwijl PowerBI de mogelijkheid heeft om het zicht op de data te beperken tot personen met toestemming.

11. Databronnen

Dankzij de Power Query kan PowerBI overweg met dat uit veel verschillende bronnen. We zullen die in detail bekijken als we in PowerBi duiken. Bij Excel is dit beperkt tot onderstaande tabel.

12. Gewicht van de files

We zullen zien dat PowerBi op een heel erg effectieve manier om kan gaan met grote hoeveelheden data, berekeningen e.d., zonder dat de filesize onmiddellijk de pan uit swingt.