PBi_Fouten wegwerken

FOUTEN OPSPOREN

Nadat je ‘Close & Apply‘ of ‘Sluiten & Toepassen‘ geklikt hebt krijg je in eerste instantie een gele vermelding dat er wijzigingen in behandeling in zijn in uw query’s. Sla geen acht op deze vermelding maar laat de applicatie zijn werk doen. GEDULD.

De wijzigingen worden automatisch toegepast.

Als alle veranderingen toegepast zijn, krijg je de vermelding dat er in 1 van de query’s fouten zitten.

  • Klik hier op ‘Fouten weergeven‘: De Query Editor gaat open (vaak achter jouw visualisatiescherm!). Je ziet dat hier links, bij jouw query’s een nieuwe map met ‘Queryfouten‘ is toegevoegd.
  • Klik op ‘error‘ in de kolomnaam BNP/GDP (Waarde in onderstaande afbeelding)

De specifieke fout wordt getoond.

Je ziet hier dat er een probleem is bij de conversie van tekst-gegevens naar numerieke gegevens. De komma is hier een probleem. Deze komt enkel voor bij landen waar het BNP hoger is dan 999.999 dollar. We kunnen hier de komma vervangen in de volledige kolom om deze fout weg te werken.

  1. Selecteer links opnieuw jouw query BNP/LAND/JAAR.
  2. Ga 1 stap terug in jouw ‘Toegepaste stappen‘ om de dataconversie ongedaan te maken.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de header van de kolom om het contextuele menu zichtbaar te maken.
  4. Selecteer ‘Waarden vervangen...’
  1. Klik op ‘Invoegen‘. Er wordt een bijkomende stap toegevoegd.
  2. Geef de komma in als te vervangen waarden; laat het andere veld leeg of zet er een punt en klik op ‘OK‘.
  1. Ga terug naar de laatste stap in jouw ‘Toegepaste stappen’ en klik opnieuw op ‘Sluiten en Toepassen’.

Je krijgt opnieuw een foutmelding, maar nu zijn er nog maar14 fouten.

OPDRACHT

Kijk zelf wat de fout precies is en zoek een manier om dit op te lossen.