MSTEAMS – wat is een team

Een team bestaat uit een groep mensen die samenkomen om aan een gemeenschappelijk doel te werken binnen uw bedrijf. Dit kunnen afdelingen of zelfs het hele bedrijf zijn. Een team moet niet noodzakelijkerwijs een afdeling zijn, maar kan een gemeenschappelijk doel zijn. (VB een project waaraan mensen uit verschillende afdelingen deel nemen).

Een team moet niet absoluut blijven bestaan. Als er geen noodzaak meer is voor een bepaald team, kan dit verwijderd worden.

Er kunnen meerdere teams gemaakt worden, en je kan deel uitmaken van verschillende teams.

Een team wordt onderverdeeld in kanalen, die elk een afzonderlijk geheel vormen binnen een team. Een kanaal kan dus een onderwerp, afdeling, een kleiner project, ….. zijn. In de kanalen staan dan de geprekken (chats) met de teamgenoten, de bestanden, apps en verschillende tabbladen die naar documenten of websites(intern/extern) verwijzen. De bestanden in een kanaal worden op een SharePoint site opgeslagen die automatisch gecreëerd wordt bij het aanmaken van een team.

Er wordt standaard een kanaal Algemeen aangemaakt.


Voorbeeld van een team

Het team Public Relations omvat de kanalen:

  • Algemeen
  • Nieuws en Updates
  • Persberichten

Het eigenlijke werk wordt dus binnen een kanaal gedaan.

Alle data in de kanalen is voor iedereen die lid is van het team zichtbaar.


Eigenaars, leden en gasten

In een team bestaan er verschillende rollen die hun eigen rechten hebben:

Eigenaars
Teameigenaars beheren een aantal instellingen voor het team. Zij kunnen leden en/of gasten toevoegen en verwijderen. Een Team kan meerdere eigenaars hebben.

Leden
Leden zijn de personen die deel uitmaken van het team. Ze kunnen met elkaar chatten, bestanden bewerken en opladen binnen het team.

Gasten
Gasten zijn personen die niet tot uw organisatie behoren, maar uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan het team, door een teameigenaar. Ze hebben meestal wel minder mogelijkheden dan leden.

Wat leden en gasten kunnen doen is afhankelijk wat de Microsoft 365 beheerder instelt bij de SharePoint- en de Teams instellingen.


In onderstaande tabel kan je zien welke functies er beschikbaar zijn voor elke rol (eigenaar, lid, gast). Deze kunnen door de systeembeheerder gelimiteerd worden. De functies van de leden en gasten kunnen door de eigenaar gelimiteerd worden.

Functie Eigenaar Lid Gast
Een kanaal makenja ja ja
Deelnemen aan een privéchatgesprek ja ja ja
Deelnemen aan een gesprek ja ja ja
Een kanaalbestand delen ja ja ja
Een chatbestand delen ja ja  
Apps (zoals tabbladen, bots of connectors) toevoegen ja ja  
Kan worden uitgenodigd via een werk-of schoolaccount voor Microsoft 365   ja
Een team maken ja ja  
Geplaatste berichten verwijderen of bewerken ja ja ja
Openbaar teams zoeken en er lid van worden ja ja  
Organigram bekijken ja ja  
Leden en gasten toevoegen of verwijderen ja   
Een team bewerken of verwijderen ja   
De machtigingen van de teams instellen voor kanalen, tabs en connectors ja   
De teamafbeelding wijzigen ja   
Gasten aan een team toevoegen ja   
Kanalen automatisch weergeven voor het volledige team ja   
@[teamnaam]-vermeldingen beheren ja   
@kanaal- of @[kanaalnaam]-vermeldingen toestaan ja   
Gebruik van emoji’s, GIF’s en memes toestaan ja   
Een team vernieuwen ja   
Een team archiveren of herstellen ja   

De organisatie kan beperken wie er Teams kan aanmaken.