MSTEAMS – andere beheerinstellingen in een team


je kan met dit menu verder nog nieuwe kanalen en leden toevoegen aan het team.

Het team verlaten is enkel mogelijk als je niet de enige eigenaar bent.

Team bewerken: hier kan je de teamnaam, de beschrijving en de privacy van het team wijzigen.

link naar het team ophalen: hier wordt een link gegenereerd die men verder kan geven om direct naar het team te gaan.

Tags beheren: hier kan je personen een tag toewijzen. (@tag)

Het team verwijderen: hiermee wordt het team verwijderd, eveneens als de bijbehorende SharePoint site met de bestanden.