PAndSNL_De Cloud: wat is dat?

WAT IS DAT?

We spreken van de cloud wanneer je data raadpleegt die niet op je computer staat.
Vaak wordt bij de Cloud onmiddellijk gedacht aan de mogelijkheid van online opslagcapaciteit.

Maar de cloud is meer

Een ‘cloud’ is eigenlijk een verzameling opslag-, software-, reken- en communicatiecapaciteit die via het internet benaderd kan worden.

Waar komt die naam nu eigenlijk vandaan?

Wel, bij oude representaties van netwerkopstellingen werd het internet vaak voorgesteld als een wolk.