Introductie tot Spring MVC

Aan de hand van Spring MVC, gaan wij leren hoe wij een front-end UI (user interface) voor een webapplicatie in elkaar flansen. Concreet houdt dat in: