Subklassen definiëren in Java

In Java kunnen we de superklasse van een klasse tijdens de definitie van de klasse aangeven met het woord extends.

class SubClass extends SuperClass{
    ...
}

De klasse SubClass is als het ware een ‘uitbreiding’ van de klasse SuperClass.

De subklasse erft hierbij de eigenschappen en methoden van de superklasse over. Bovendien kan de subklasse eigenschappen en methoden toevoegen en eventueel de implementatie van bestaande methoden vervangen (override).

We hebben voorheen het voorbeeld van de rechthoek gebruikt. Als voorbeeld van een subklasse nemen we een vierkant. Een vierkant is een rechthoek waarvan de hoogte gelijk is aan de breedte. We kunnen daarom een klasse Square maken die een subklasse is van de klasse Rectangle.

De klasse Square
public class Rectangle {
    // Body
}
public class Square extends Rectangle {
    // Body
}

Opdracht: De subklasse Square maken

  • Maak een nieuw broncodebestand voor de klasse Square. Geef het bestand de naam Square.java
  • Compileer het bestand
  • Maak een nieuw hoofdprogramma SquareAPp.java
  • Creëer in het hoofdprogramma een vierkant met de constructor zonder parameters

We zien dus dat we zonder problemen een instantie van de klasse Square kunnen maken zonder extra code toe te voegen aan de klasse