Strings samenvoegen met de + operator

StringBuilders samenvoegen deden met de append() methode, maar dat kan ook met Strings. Om Strings samen te voegen, of te concateneren, maken we gebruik van de + operator

    String greeting = "Hello";
    String recipient = "World";
    String helloWorld = greeting + recipient;
    
    System.out.println(helloWorld + "!"); // Hello World!

toString

Elke object beschikt over een toString(), wat een tekstuele representatie van die object teruggeeft. Dit betekend dat wanneer wij gebruik maken van de concatenatie operator (+ operator in een String context), dat er bij objecten automatisch een toString() methode aangeroepen wordt, wat het naar een String vertaalt en toestaat om bij een andere String samengevoegd te worden.

Het achterliggende verhaal achter toString wordt later pas uitgelegd. Het volstaat nu om te weten dat er achter de schermen objecten naar Strings omgevormd worden wanneer je op objecten String concatenatie toepast.