Samenvatting Java API

In dit hoofdstuk hebben we kennis gemaakt met een aantal klassen die veel gebruikt worden, namelijk wrapper-klassen die een primitieve waarde kunnen bevatten en klassen voor datums en tijden.

Bij deze klassen hebben we gezien hoe er gebruikgemaakt wordt van statische eigenschappen en methoden en hoe ook opsommingstypes concreet worden gebruikt.