Samenvatting Java relaties

In dit hoofdstuk hebben we geleerd dat we de code kunnen hergebruiken door relaties te leggen tussen objecten. We onderscheiden hierbij drie soorten relaties.

  1. Associaties: een relatie waarbij het ene object gewoon gebruikmaakt van een ander object.
  2. Aggregaties: een relatie waarbij het ene object eigenaar is van het andere object, maar waarbij beide objecten toch afzonderlijk kunnen bestaan.
  3. Composities: een relatie waarbij de objecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In Java wordt zo’n relatie steeds gelegd door een object een referentie naar een ander object te laten hebben en dat geldt voor de drie verschillende soorten relaties.

Belangrijk is het om klassen zo te ontwikkelen dat ze nadien makkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden. Ze kunnen daarvoor best slechts één kerntaak hebben. Dit noemen we het principe van de high cohesion.