Samenvatting Java Array

In dit hoofdstuk hebben we leren werken met arrays. We hebben gezien hoe we een array van een bepaald datatype kunnen aanmaken, de elementen kunnen invullen en opvragen.

Arrays kunnen primitieve datatypes bevatten maar ook objecten. We krijgen dan een verzameling van objeten. Vermits een array zelf ook een object is, kunnen we dan ook een array van arrays maken. Zo is het mogelijk meerdimensionale arrays te maken.

Lookup tables zijn een handige toepassing van arrays om snel een keuze te kunnen maken tussen elementen.

Methoden kunnen een variabel aantal parameters hebben: dit is bijna een parameter van het type array.