Samengevat : Phases en Goals

Het build proces kent dus drie levenscyclussen die instaan voor de build, opkuis en web-lancering van een java project. Deze levenscyclus is chronologisch en combineer baar met elkaar. Alsook kunnen we deze uitbreiden en zelf de standaard gedragingen aanpassen en overschrijven.