Introductie Build Lifecycles

Lifecycle: Een samenvatting van chronologische gebeurtenissen die in volgorde worden behandeld.

Bekijk dit in de vorm van een mensen leven. Hierbij wordt een kind geboren, het gaat naar de peutertuin dan naar de kleuterklas, daarna naar de lagere school, zo door naar de secundaire school, sommigen gaan dan door naar het hoger onderwijs en gaan daarna uiteindelijk werken. Ze gaan eens op pensioen en helaas op een bepaald moment gaat een persoon dood.

Dit is een cyclus die ieder mens doorgaat. Bij de ene is die al iets korte dan bij de andere, of hebben bepaalde fasen in hun leven een andere invulling. Zo gaan sommige kinderen ipv naar de peutertuin naar een onthaal moeder, of worden ze opgevoed door de ouders zelf. Maar de gebeurtenissen tijdens deze fase in het leven van een kind zijn gelijk lopend.

Eveneens kan een leven helaas vroeger eindigen dan verwacht.

We kunnen deze levenscyclus dus samenvatten aan de hand van twee aspecten.

Fasen. (Phases) zijn momenten die ieder onderwerp van de levenscyclus doorgaat. baby – peuter – kleuter – lagere school – adolescent – jong volwassenen – volwassenen – hoog volwassenen – bejaard – hoog bejaard – dood

Doelstellingen. (Goals) zijn de gebeurtenissen tijdens deze fasen. Zoals een baby wordt geboren, een lagere school kind start met les volgen, een jong volwassenen gaat werken, …

In de programmeer wereld beschrijven we een levenscyclus op dezelfde manier. We delen het leven op in een begin en einde en gaan dan door verschillende Fasen met een bepaalde doelstelling, waarbij de fasen in een vaste volgorde worden afgelegd.

Het begin is voor alle systemen van hetzelfde type hetzelfde. Het einde kan variëren afhankelijk van wat een programmeur wilt bereiken.

Bij het build process of de build lifecycle van Maven, is dit net zo.

We kunnen dan ook onderscheid maken in 3 verschillende levenscycli.

  1. Clean lifecycle
  2. Default lifecycle
  3. Site lifecycle

Deze drie gaan we in de volgende drie topics bespreken en bekijken.

Hierin gaan we ook fasen, goals en beschrijvingen van de fasen zien. De goals zijn de specifieke invullingen van wat bij een fase hoort.