Inleiding package opdracht

Als voorbeeld van een klasse nemen we een rechthoek. Een rechthoek heeft om te beginnen, onder andere, de volgende eigenschappen:

EigenschappenOmschrijving
heightDe hoogte van de rechthoek.
widthDe breedte van de rechthoek.
xDe positie van de rechthoek horizontaal.
yDe positie van de rechthoek verticaal.

Verder heeft een rechthoek de volgende methoden:

MethodenOmschrijving
getWidth()Geeft de breedte van de rechthoek.
getHeight()Geeft de hoogte van de rechthoek.
setWidth()Zet de breedte van de rechthoek op een bepaalde waarde.
setHeight()Zet de hoogte van de rechthoek op een bepaalde waarde.
setPosition()Zet de positie van de rechthoek op een bepaalde waarde.
getPerimeter()Berekent de omtrek van de rechthoek.
getArea()Berekent de oppervlakte van de rechthoek.

De definitie van de klasse Rectangle ziet er in Java als volgt uit:

package graphics;

public class Rectangle{

}

Merk op dat deze klasse geen main() methode heeft. Een programma bestaat namelijk uit meerdere klassen waarvan er doorgaans maar ééntje een main() methode heeft.

Opdracht 1: Een klasse maken

In deze opdracht gaan we de code voor de klasse Rectangle maken.

 • Maak een nieuw bestand met de naam Rectangle.java.
 • geef de bovenstaande broncode in.

Opdracht 2: Een hoofdprogramma maken

In deze opdracht gaan we een hoofdprogramma maken en compileren.

 • Maak een nieuw bestand met de naam RectangleApp.java.
 • Geef de broncode in van een programma dat een object van de klasse Rectangle maakt.
public class RectangleApp {
  public static void main(String[] args) {
   System.out.println("This program uses a rectangle");
   Rectangle rect = new Rectangle();
  }
}
 • voer de code uit.

In de volgende topics zullen we de klassendefinitie van de rechthoek systematisch uitbreiden met de nodige eigenschappen en methoden.