High cohesion

Het hergebruik van code kunnen realiseren door relaties te leggen tussen klassen.

Bij het ontwikkelen van de klassen moeten we er wel voor zorgen dat ze zo ontworpen zijn dat ze makkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden. Hiervoor dienen we ons to houden aan het concept van de high cohesion of hoge cohesie. Dat komt erop neer dat een klasse gericht moeten zijn op eén kerntaak. In ons voorbeeld is de klasse Random enkel verantwoordelijk voor het verzinnen van willekeurige getallen. Hoe die later gebruikt worden is hier niet aan de order. Daardoor juist kunnen we deze klasse nadien makkelijk gebruiken in een concrete situatie

Opdracht: Relaties

In deze opdracht testen we eerst de voorbeelden uit en nadien maken we een oefening waarbij we de code voor een rechthoek en cirkel hergebruiken bij het samenstellen van een logo

  • Maak bovengenoemde voorbeelden: hoger-lager, eigenaar-huisdier, huis-kamers
  • Maak voor het spelletje ‘Hoger – Lager’ een toepassing die de gebruiker een getal vraagt om een gok te wagen. Toon telkens het resultaat en herhaal dit totdat de gebruiker het getal geraden heeft.
  • Maak de klasse Logo zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding
  • Voeg aan de klasse Logo een methode toe om de totale oppervlakte te berekenen: gebruik hiervoor de som van de oppervlakte van de rechthoek en de cirkel
  • Maak een hoofdprogramma dat een logo aanmaakt
  • Optioneel: wijzig de klasse Logo zodat deze kan bestaan uit een array van rechthoeken en cirkels. Pas ook de berekening van de oppervlakte aan.