De for each lus

Om gemakkelijk een verzameling te overlopen, kan men gebruikmaken van de for each lus.

De syntax van deze lus ziet er als volgt uit:

 for(type element: array)
   statement;

De variabele element neemt tijdens de iteratie één voor één de waarde van de elementen uit de array.
We geven een voorbeeld:

 int[] numbers = {1,2,3,4);
 for(int n: numbers){
   System.out.println(n);
 }

Een dergelijke lus kan evenwel niet gebruikt worden indien men ook de index nodig heeft tijdens de iteratie of indien men andere stapgroottes wil gebruiken. In dat geval moet men gebruik maken van de klassieke for lus zoals in het voorgaande topic.

Opdracht 1: Arrays gebruiken

 • Maak een array van 20 getallen en vul deze met veelvouden van 7.
 • Druk de array in volgorde af op het scherm met een for each lus.
 • Druk de array ook in omgekeerde volgorde af met een klassieke for lus.
 • Maak een array van boolean waarden en druk deze array af met een for each lus.
 • Optioneel: Pas het programma aan voor het berekenen van priemgetallen zodat de gevonden priemgetallen bewaard worden in een array.
 • Optioneel: Maak het programma voor de priemgetallen sneller door enkel te delen door de priemgetallen die reeds gevonden zijn
 • Optioneel: Maak een programma dat een array van getallen kan ordenen van klein naar groot. Gebruik hiervoor de bubble sort of de selection sort techniek.