Json gebruiken in JavaScript

Json-data ontvangen Het antwoord, HttpResponse, dat we verkrijgen van de REST server is gestructureerd met JSON. Dit ziet er als volgt uit: Zoals je kan zien staat alles in een codeblok. In dat codeblok staan er eigenschappen beschreven met de volgende syntax: Deze eigenschappen kunnen Strings, en arrays zijn. De arrays vallen op door het […]

Hoe gebruiken we Ajax

Voor dit hoofdstuk gaan we gebruik maken van de Star Wars API (swapi) https://swapi.dev/ Deze web-API is een REST-API. Dit laat ons toe om verzoeken te sturen in de vorm van Ajax-calls en zal onze site een antwoord terug geven welke we met Javascript afhandelen. Later meer hierover. Eerst hebben we een simpele HTML pagina […]

Hoe werkt Ajax

Ajax werkt in 2 stappen: Een verzoek doen. Dit noemt men een XmlHttpRequest. De verkregen data verwerken op de website. Dit door de HTML-DOM aan te passen. Een verzoek doen Een verzoek maken via een XmlHttpRequest gaat in 3 stappen: Een XmlHttpRequest object aanmaken:const xhr = new XmlHttpRequest(); Het object invullen Hoofding/briefomslag opstellen: (methode open) […]

Introductie van Ajax

AJAX staat voor Asynchronous JavaScript And XML. In menswaardige termen: het laat ons toe om in de achtergrond m.b.v. JavaScript een aanvraag te doen, om gegevens op te vragen of te verwerken. Deze gegevens waren gestructureerd d.m.v. van XML vandaag is Json echter de meest populaire manier om deze gegevens te structureren. Ajax is geen programmeer taal, maar […]