Digitale Transformaties 2023 (TIM)

Voorstelling en aanwezigheden

Om de aanwezigheden te kunnen doorgeven richting VDAB, had ik graag dat jullie uw naam en VDABcampus mail-adres in volgend gedeelde document plaatsen.

Laat het document open staan als je jouw naam hebt toegevoegd. Dit is tevens een demonstratie hoe simpel het is om samen te werken in een gedeeld document: kijk hoe de andere cursisten op hetzelfde document werken. Binnenkort heb je ook elkaars email adres nodig om bij opdrachten bestanden te delen.

Cursus Inhoud

Uitklappen
Extra Onderwerpen