JDBC explained

Als we een applicatie bouwen waar veel informatie op komt, die kan veranderen naar gelang de interactie met de gebruiker. Dan moeten we gaan denken aan het gebruiken van een databank. Enkel op die manier kunnen we onze applicatie zodanig responsief maken dat gegevens die een gebruiker aanduid, toevoegt, veranderd, … ook daadwerkelijk worden opgeslagen en later terug kunnen worden opgevraagd.

Maar dit geeft een bepaald probleem. Hoe kunnen we dit doen als er zo veel verschillende databank bestaan, die hun eigen manier hebben van werken?

Hire biedt JDBC een antwoord op. JDBC voorziet ons met een algemene Interface waarover we de communicatie kunnen opbouwen. Deze Interface wordt aangemaakt via een static factory method die we kunnen vinden in de klasse DriverManager. Deze factory zal de juiste implementatie voorzien van onze Interface, naar gelang tot welke databank wij trachten connectie te zoeken.

Dit wil zeggen dat wij ons zelf niet moeten bezighouden met de nuances tussen de verschillende databanken in het oog te houden, nog wordt zo onze code afhankelijk van het type databank dat we gaan gebruiken. Deze interface biedt dus totale abstractie tussen onze code / ons project en de databank die we wensen te gebruiken. Zo kan onze code blijven werken, ongeacht de databank. Ja, je kan deze zelf achteraf aanpassen, en het project blijft werken zoals verwacht.

Om deze connectie mogelijk te maken, zal de factory ook nood hebben aan bepaalde drivers. Deze drivers leggen we uit in een volgende les.

Hieronder kan je het communicatie schema terug vinden van onze applicatie. We gebruiken dus JDBC om te koppelen met de databank over een Driver.