De zin en onzin van een motivatiebrief in de 20’s

De volgende artikels kunnen extra inzichten bieden over onze discussie op zoom.

Neem de artikels door, synthetiseer de discussie met je conclusies uit de artikels en beantwoord de volgende vragen: