Zoom Web

https://vimeo.com/401120611/8a1a54e6e3

Zoom Web
https://zoom.us/

OPGEPAST!
Multimedi en Obelisk hebben professionele educatie accounts.
Gebruik deze accounts en geen privé accounts voor je lessen.
Gratis accounts kunnen enkel meetings hosten van maximaal 40 minuten waarna de meeting automatisch stopt.