Waar?

Computers verstaan alleen maar machinetaal. Dit is een taal waarin instructies geschreven zijn die de processor van een computer direct kan uitvoeren. Gewoon C# code schrijven is dus niet genoeg. Zij moet op de juiste plaats geschreven worden.

Om software te ontwikkelen hebben software ontwikkelaars een IDE nodig. Een IDE, of integrated development environment, bestaat uit verschillende onderdelen. De belangrijkste hierbij zijn:

  • De editor, waar we de code kunnen schrijven en aanpassen.
  • De debugger, waarmee we bugs kunnen opsporen en oplossen.
  • De compiler, die onze code omzet in machinetaal.

De IDE die wij in onze cursus gaan gebruiken is Visual Studio. In de volgende les gaan we samen kijken naar hoe we deze kunnen installeren.