Versie nummering

De versie nummering, of de leeftijd zoals wij het noemen, van een project, bestaat uit 4 delen.

major.minor.incremental-qualifier


Major

Dit is het hoofdnummer van het project. Dit nummer veranderd minimaal en geeft de major releases weer.

Java zit nog steeds in release 1.


Minor

Dit is het nevennummer van het project. Dit nummer veranderd geregeld. Dit geeft aan wanneer nieuwe grote features zijn toegevoegd die nieuw zijn. Of meerdere kleine features.

Java zit op dit moment in versie 14. Wij gebruiken versie 11.


Incremental

Dit is het incrementele nummer van het project. Telkens er een update is aan een bestaande versie waarbij een functionaliteit licht aangepast wordt of een bug aangepakt wordt, gaat dit getal omhoog.


Qualifier

Dit is een extra kwalificatie bij het nummering systeem. Hierbij zijn een aantal mogelijkheden waarvan een aantal belangrijke hieronder worden beschreven

 • ALPHA. Een alpha versie van software die getest kan worden door mede-programmeurs
 • BETA. Een beter versie van software edie door een kleine groep gebruikers kan worden getest en waar nog onvolkomenheden in kunnen gevonden worden
 • SNAPSHOT. Project dat nog niet is gelanceerd en dat nog in ontwikkeling is. Bij het builden wordt het woord SNAPSHOT vervangen door de datum en tijd van lanceren. Dit wordt door Maven automatisch gedaan en zo is het altijd duidelijk wanneer er een nieuwe versie is van deze software-in-ontwikkeling.

Sortering

Verschillende versie nummeringen sorteren we eerst op de major, dan op de minor indien die aanwezig is, dan op de incremental als die aanwezig is en dan op de qualifier als die aanwezig is. Zo krijgen we bijvoorbeeld een volgende versie nummering.

 • 1.0-16/03/202014:00
 • 1.0-16/04/202018:34
 • 1.0
 • 1.0.1
 • 1.0.2
 • 1.2
 • 1.2.2
 • 1.2.5
 • 2.0.1-alpha
 • 2.0.1-beta
 • 2.1.0

Samenvattend

 • Versie nummering houd de levensloop van een project bij, en is dus vergelijkbaar met de leeftijd van het project
 • Versies zijn onderverdeeld in 4 Delen waarvan 3 optioneel zijn. Dit in de vorm : major.minor.incremental-qualifier
 • SNAPSHOT is een speciale qualifier voor projecten in ontwikkeling