Vaste veranderingen uitvoeren

Het eerste wat je kan doen om gegevens aan te passen is een Update-query gebruiken en deze uitvoeren. Dit kan je doen aan de hand van het onderstaande SQL commando in combinatie met de methode executeUpdate().

Update Beers set Price = 2.8 where Name=’Jupiler’;

Met dit commando passen we de prijs aan van alle entiteiten waar de naam Jupiler is.

De code ziet er dan als volgt uit

String sql = update Beers set Price=2.8 where Name='Jupiler';
try (
      Connection connect = DriverManager.getConnection(url, login, psw);
      Statement statement = connect.createStatement();
   ) {
   int result = statement.executeUpdate(sql);
}

De integer result is het aantal rijen die een aanpassing hebben gekend. Als dit de waarde 0 heeft zijn er geen rijen aangepast.

Ook de executeUpdate methode is vervat in onze JdbcFacade, waardoor we veel korter kunnen gebruik maken van deze methode.

String sql = update Beers set Price=2.8 where Name='Jupiler';
try (JdbcFacade jdbcHelper = new JdbcFacade()) {
   int result = jdbcHelper.executeUpdate(sql);
}