Opdracht: One-to-many

Hier bouwen wij verder op car-jpa-demo van een vorige opdracht.

In dit gedeelte gaan wij ons focussen op de many-to-one relatie tussen Car en Wheel, en die modelleren via JPA.

  1. Maak een klasse Wheel aan met alle nodige eigenschappen en methoden
  2. Voeg een reeks van Wheel-objecten toe als eigenschap van Car
  3. Zorg voor een correcte one-to-many relatie via de @OneToMany en @ManyToOne annotaties
  4. Maak een reeks Wheel-objecten aan in de main-klasse, zorg dat zij een verwijzing krijgen naar een Car-object, en voeg vervolgens die Wheel-objecten toe aan de eigenschap ‘wheels’ van jouw Car-object
  5. Zorg voor een waterval-effect van persistentie bij jouw @OneToMany annotatie van Car
  6. Gebruik persist() om jouw Car-object op te slaan en controleer of de nieuwe gegevens op de databank staan
  7. Pas een refactor toe door een methode addWheel() toe te voegen aan Car die de setCar() functionaliteit automatisch uitvoert voor binnenkomende Wheel-objecten
  8. (Extra) Wat wij nu hebben is een bidirectionele associatie tussen de klasse Car en de klasse Wheel. Wat als wij het unidirectioneel zouden willen, zodanig dat een Car-object een reeks Wheel-objecten bevat, maar dat Wheel geen kennis heeft van Car? Zoek op hoe je in JPA 2 een unidirectionele @OneToMany relatie kan modelleren (klik hier voor meer info), en pas het toe aan ons ontwerp.