OOP in C#

Klassen en objecten aanmaken in CS

In C# kunnen we geen objecten aanmaken voor we een klasse hebben gedefinieerd dat de algemene eigenschappen (properties) en werking (methoden) beschrijft.

Klasse maken

Een klasse heeft de volgende vorm:

[optionele access modifier] class className
{

}


Volgende code beschrijft de klasse auto in C#

class Auto
{

}


Binnen het codeblock dat bij deze klasse hoort zullen we verderop dan de werking via properties en methoden beschrijven.

De optionele access modifier komen we later op terug.


Klassen in Visual Studio

Je kan “eender waar” een klasse aanmaken, maar het is een goede gewoonte om per klasse een apart bestand te gebruiken:

  • In de solution explorer, rechterklik op je project
  • Kies Add
  • Kies Class..
  • Geef een goede naam voor je klasse

De naam van je klasse moet voldoen aan de identifier regels die ook gelden voor het aanmaken van variabelen!

Toevoegen van een klasse aan een project.

Objecten aanmaken

Je kan nu objecten aanmaken van de klasse die je hebt gedefinieerd. Je doet dit door eerst een variabele te definiëren en vervolgens een object te instantiëren met behulp van het new keyword:

Auto mijnEerste = new Auto();
Auto mijnAndereAuto = new Auto();


We hebben nu twee objecten aangemaakt van het type Auto.

Let goed op dat je dus op de juiste plekken dit alles doet (bekijk de onderstaande screenshot):

  • Klassen maak je aan als aparte files in je project
  • Objecten creëer je in je code op de plekken dat je deze nodig hebt, bijvoorbeeld in je Main methode bij een Console-applicatie

Je hebt dus in het verleden ook al objecten aangemaakt. Telkens je met Random werkt deed je dit al. Dit wil zeggen dat er dus in .NET ergens reeds een voorgeprogrammeerde klasse Random bestaat met de interne werking.