Oefening ArrayOefener1

ArrayOefener 1

Maak een programma dat aan de gebruiker vraagt om 10 waarden (int) in te voeren in een array. Vervolgens toont het programma de som, het gemiddelde en het grootste getal van deze 10.

Vervolgens vraagt het programma de gebruiker om een getal in te voeren. Het programma toont dan alle getallen die groter of gelijk zijn aan dit ingevoerde getal zijn die in de array aanwezig zijn. Indien geen getallen groter zijn dan verschijnt een bericht Niets is groter op het scherm.