JPA-relaties

Wij kunnen in JPA allerlei relaties voorstellen via annotaties op onze @Entity klassen hun eigenschappen:

  • @OneToOne
  • @OneToMany
  • @ManyToOne
  • @ManyToMany

Met behulp van @JoinColumn om onze FK kolommen te beschrijven, en @JoinTable om koppeltabellen te beschrijven voor Many-to-many relaties.