Inleiding tot Java Array

Een array is een verzameling van elementen van hetzelfde type waarbij ieder element is voorzien van een nummer (index) dat de plaats van dat element in de array aanduidt.
Een array begint altijd met als index de waarde 0.

De elementen in een array kunnen zowel primitieve datatypen als referentietypen(objecten) zijn. In het laatste geval heeft men een reeks van verwijzingen naar objecten, een array is eveneens zelf een referentietype.